Connectiviteitstabel

Strategische pijler 

Materieel onderwerp 

Indicator

Doelstelling

Resultaat 2021

Resultaat 2020

Bijdrage aan SDG

Technologie voor de maatschappij 

Betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk

Beschikbaarheid netwerk vast (%)

99,9% (doelstelling 2021)

99,9%

99,9%

SDG 9  

  

Beschikbaarheid netwerk mobiel (%)

-

99,9%

99,8%

SDG 11 

 

Innovatieve producten en diensten

Aantal nieuwe IoT oplossingen (#) - nieuwe indicator

-

55

n.v.t

n.v.t

 

Technologische oplossingen voor de maatschappij

Aantal deelnemers Dreamlab - verspreid over 17 landen (#) - nieuwe indicator

-

2 miljoen

n.v.t

n.v.t

Gelijke kansen in een digitale samenleving 

Digitale inclusie voor iedereen

Aantal kinderen dat mee heeft gedaan met het Online Masters programma (#)

140.000 (doelstelling 2021)

139.809

119.249 

SDG 4 

  

Aantal ouderen dat heeft deelgenomen aan het Welkom Online programma (#) - nieuwe indicator

3.200 (doelstelling 2021)

3.200

2.494

 
 

Transformatie naar een digitale organisatie

NPS Digitale klantreis mobiele klanten(#)

-

16,0

13,8

 
 

Maatschappelijke partnerships

Aantal medewerkers dat zich heeft geregistreerd voor Step up for good (#)

500 

589

85

 

Een diverse en inclusieve cultuur 

Verantwoordelijke werkgever

E-NPS werknemers (engagement) - nieuwe indicator

-

77

76

SDG 5 

 

Diversiteit en een inclusieve cultuur

Aantal aangenomen personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (#)

100 (doelstelling 2021)

70

70

SDG 10 

Alles voor een gezond milieu 

Energieverbruik en CO2-emissies

CO2-uitstoot (kg)

240.708.585 (doelstelling 2025)

341.723.004

336.855.763

SDG 7 

 

Circulaire economie

Terugname Ziggo apparatuur (%)

-

80,0%

80,0%

SDG 12 

Duurzame inkoop van dienst en product 

Verantwoord en ethisch ketenbeheer

Uitgaven aan leveranciers die Ecovadis assessment hebben afgerond (in €)

€ 900 miljoen (doelstelling 2021)

€ 850 miljoen

n.v.t.

SDG 8 

  

Top 250 leveranciers in Ecovadis (%)

70,0% (doelstelling 2021)

78,0%

21,2%

 
 

Privacy van onze klanten

Medewerkers dat privacy e-learning heeft doorlopen (%)

100,0% (doelstelling 2021)

100,0%

100,0%

 
 

Dataveiligheid van onze klanten

% datalekken welke we aan de Autoriteit Persoonsgegevens hebben gemeld (na ontrafeling en afweging aard/ omvang) - nieuwe indicator

-

60,0%

70,0%

 

Overig 

De klant centraal stellen

NPS gecombineerde diensten Vodafone - consument (#)

-

15

27

 
  

NPS gecombineerde diensten Ziggo - consument (#)

-

12

7

 
 

Ethisch werken

Speak out meldingen (#)

-

7

 
 

Financiële prestaties

Bedrijfsresultaat (€) - nieuwe indicator

-

€ 1,915 miljard

€ 1,877 miljard

 
 

Governance en wet- en regelgeving

Percentage vrouwen in top management (%)

32,0% (doelstelling 2021)

30,0%

29,0%