Onze maatschappelijke partnerships

Uitgelicht

Alliantie Digitaal Samenleven / Number Five Foundation

Een publiek-private samenwerking met als doel om Nederland digitaal vaardig te maken. In 2019 opgericht in samenwerking met Beeld & Geluid, ECP/Veiliginternetten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Number Five Foundation. De alliantie heeft vier werkgroepen: gezin, ouderen, jongvolwassenen en werkenden. We zijn actief in de werkgroepen gezin en ouderen.

Nationaal Ouderenfonds

Dit fonds zet zich in tegen eenzaamheid onder ouderen, door activiteiten aan te bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten en contact kunnen onderhouden. Onze samenwerking met het Ouderenfonds richt zich op ons Welkom Online-programma voor ouderen. Het Ouderenfonds brengt dit programma actief onder aandacht van hun leden en organiseren Welkom Online-groepssessies. Ook koppelen ze vrijwilligers aan ouderen voor individuele begeleiding en hebben ze tijdens de lockdown de Helpdesk Welkom Online opgericht.

VHTO

VHTO is een landelijk expertisecentrum voor genderdiversiteit in bèta, techniek en ICT. Ieder jaar organiseren we samen een Girls’ Day: zo’n 150 tot 200 meisjes volgen dan op de kantoren van VodafoneZiggo diverse workshops om kennis te maken met ons technische werkveld. In verband met corona heeft dit evenement in 2021 online plaatsgevonden.

Netwerk Mediawijsheid

Heeft als doel om iedereen in Nederland in staat te stellen om mediawijs op te groeien en te leven. Het netwerk steunt ons bij de ontwikkeling en distributie van onze programma’s op het gebied van digitale vaardigheden.

NL Digital

We zijn lid van de werkgroep Onderwijs. Samen bouwen de leden van dit netwerk aan het onderwijs en de arbeidsmarkt van de toekomst. De gedeelde ambitie is om digitale kennis en vaardigheden te vergroten én om het tekort aan IT-talenten op de arbeidsmarkt te verkleinen.

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

Een onafhankelijk en neutraal platform om kennis uit te wisselen over een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving. ECP is een publiek-private samenwerking tussen overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Als lid van ECP zijn wij actief in het programma Digivaardig. ECP was betrokken bij de ontwikkeling van onze programma’s op het gebied van digitale vaardigheden.

Expertisebureau Online Kindermisbruik

VodafoneZiggo ondersteunt het Meldpunt Kinderporno van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), dat (online) seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen bestrijdt en voorkomt.

JINC

Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen, vindt JINC. Daarom helpt de organisatie kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. De kinderen maken kennis met verschillende beroepen, ontdekken welk werk bij hun talenten past en leren solliciteren. JINC is onze partner voor de Experience Days. Zij zorgen ervoor dat schoolklassen onze kantoren bezoeken.

Coalitie Anders Reizen

In de coalitie Anders Reizen werken vijftig grote bedrijven samen aan een gedeelde ambitie: de CO2-uitstoot van zakelijk reizen halveren in 2030 (t.o.v. 2016). Het gaat dan om het woon-werkverkeer en alle reizen voor het werk, inclusief vliegreizen. We hebben deze belofte vastgelegd in een ‘pledge sustainable mobility’, die ieder lid ondertekent.

Onderwerp

Partner

Doel

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Onbeperkt aan de slag  

Recruitment, trainingen en talentontwikkeling

Limped blue                     

Beheer van onze kantoren

C-Talent                       

Inzetten voor onze 'Sign Language Coffee Bar' en werksessies over gebarentaal  

Energieq Sterk Sociaal   

Recruitment

Normaalste Zaak                       

Netwerken en informatie

PSO Nederland                 

Keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Edwin v/d Sar Foundation      

Evenementen en talentontwikkeling

Gendergelijkheid

Talent naar de Top               

Werksessies, trainingen evenementen en monitoren progressie

W.I.C.T. Europe            

Evenementen, werksessies en coaching

Women Inc                       

Training

LGBTI+ 

Pride Utrecht                             

Hoofdsponsor van Pride Utrecht

Business Pride Amsterdam     

Netwerken en evenementen

Corporate Queer                     

Trainingen, evenementen, werksessies en 'sparring' partner

Cultuur 

Refugee Talent Hub                 

Evenementen, 'Meet & Greats', mentoring en scholing

Agora Network                 

Evenementen en mentoring

Algemeen 

Young Digitals                             

Marketing ondersteuning door talenten met afstand tot de arbeidsmarkt

Diversiteit in Bedrijf                

Meetings, evenementen en ondertekenaar van charter   

Overige partnerships

Onze partnerships voor digitale inclusie

 • EDG Media

 • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

 • Kennisnet

 • NICAM

 • ASML

 • Samsung

 • Ministerie van OCW

 • Trimbos Instituut

 • Nederlands Jeugd Instituut

 • Mira Media

 • Sterk Techniek Onderwijs

 • Koninklijke Bibliotheek

 • Stichting Digisterker

 • Stichting Leergeld

 • Stichting FutureNL

 • Gelijke Kansen Alliantie – OCW

 • TechGrounds

 • Nemo

 • Ministerie van BZK

 • Antoni van Leeuwenhoek Foundation

 • Tel mee met Taal

 • Co-Teach

Onze partnerships voor diversiteit en inclusie

 • Onbeperkt aan de Slag 

 • CTalents 

 • EnergieQ Sterk Sociaal 

 • De Normaalste Zaak 

 • PSO Nederland 

 • Edwin van der Sar Foundation 

 • WICT Europe 

 • Pride Utrecht 

 • Business Pride Amsterdam 

 • Corporate Queer 

 • Refugee Talent Hub 

 • Young Digitals 

 • Diversiteit in Bedrijf

Onze partnerships voor duurzaamheid

 • Science Based Targets initiative 

 • Closing the Loop 

 • NOWA  

 • Fairphone 

 • Sustainalize  

 • Duurzaamheid.nl 

 • MVO Nederland 

 • NLdigital – Milieubeleidsgroep 

 • Plastic Soup Foundation