We verduurzamen onze operatie

Door voortdurend te kijken naar hoe we onze operationele activiteiten kunnen optimaliseren, verbeteren we onze energie-efficiëntie, verminderen we onze uitstoot en brengen we de hoeveelheid benodigde grondstoffen verder terug.   

ENERGIE

Als technologiebedrijf is het onze taak om te zorgen dat heel Nederland kan rekenen op een betrouwbaar vast en mobiel netwerk. De energie die we nodig hebben om alle netwerklocaties draaiende te houden, is goed voor 94% van ons totale energieverbruik. De overige 6% gaat naar onze winkels (1%) en onze kantoren (5%). Bij VodafoneZiggo kopen we 100% duurzame elektriciteit in, opgewekt door Europese windturbines. Ook werken we continu aan het verbeteren van onze energie-efficiëntie en nemen wij energiezuinige maatregelen. Daarnaast voldoen we aan belangrijke internationale regels als de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED), de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA), de internationale norm voor energiebeheersystemen (ISO 50001) en de internationale standaard voor milieumanagementsystemen (ISO 14001). 

NETWERKEN

Ook in 2021 hebben we weer fors geïnvesteerd in het verder moderniseren, vereenvoudigen en toekomstbestendig maken van ons GigaNet. Onder meer door oude apparatuur in ons netwerk te vervangen door nieuwe, energiezuinigere apparaten. Voor ons vaste netwerk kiezen we de meest energie-efficiënte apparatuur en software. Zo zorgen we dat het energieverbruik daalt, terwijl de capaciteit van het netwerk zelf steeds groter wordt. We schrijven onze eigen softwarecodes om het netwerk verder te automatiseren, wat ook weer de nodige energie bespaart.  

DATACENTRA

In onze datacentra werkt een team van technici en experts continu aan het efficiënter maken van de infrastructuur. Belangrijk onderdeel hiervan is het zo slim mogelijk omgaan met de af- en aanvoer van hete en koude lucht. Voor de best passende innovaties en meest energie-efficiënte oplossingen werken we samen met gespecialiseerde leveranciers. We delen kennis en creëren testopstellingen om verdere ontwikkeling van de apparatuur te stimuleren.  

PRODUCTEN

Bij elk product dat we op de markt brengen, zoeken we kansen om het verder te verduurzamen en energiezuiniger te maken. Onze modems bevatten steeds slimmere en efficiëntere hardware. En onze mediaboxen worden steeds kleiner en zuiniger. Zo werkt de Mediabox Next niet meer met een harde schijf voor onder andere opnames van programma's, maar vinden opnames en aansturing van de box plaats vanuit de cloud. En de volgende versie, de Mediabox Next Mini, zal wéér een stuk kleiner en energiezuiniger zijn.