Wat we willen betekenen

Welke rol zien wij voor VodafoneZiggo in het leven van onze klanten en in de Nederlandse maatschappij? Welke waarde willen wij creëren voor onze stakeholders? Die vragen beantwoorden we met ons doel en onze strategie. Hiermee geven we richting aan alles wat we doen – van kleine beslissingen tot grote investeringen.  

Ons doel

We raken steeds meer met elkaar verbonden. Slimme toepassingen en technische innovaties maken miljoenen betekenisvolle verbindingen mogelijk – tussen mensen onderling en met de wereld om hen heen. Ons netwerk vormt hiervoor de stabiele basis. En samen met onze partners bieden we de diensten, content en technologie die nodig zijn om verbonden te blijven, te genieten en te bouwen aan de toekomst.   

Daarom luidt het doel van VodafoneZiggo: plezier en vooruitgang met elke verbinding. Dat is waar wij het allemaal voor doen. 

Plezier
We brengen mensen plezier en inspiratie met onze content en technologie. Werken, spelen, ontspannen, creëren en ontmoeten: het is allemaal binnen handbereik op elk gewenst moment.

Vooruitgang
We jagen innovatie en digitalisering in Nederland aan. Tegelijk bouwen en beheren we de infrastructuur die dit alles mogelijk maakt: een stabiel, slim en toekomstbestendig netwerk.

Verbinding
We zetten de kracht van technologie in voor gelijke kansen en een sterkere samenleving. Iedereen moet kunnen profiteren van de digitale transformatie.

Onze strategie

We brengen ons doel in de praktijk door ons te richten op vier strategische pijlers: 

DE KLANTBELOFTE WAARMAKEN
In alles wat wij doen, draait het om de klant. Dat is onze belofte. Het is dan ook logisch dat we heel goed naar onze klanten luisteren. Zodat we samen met hen ons bestaande aanbod verbeteren en steeds nieuwe producten en diensten ontwikkelen. Verwachtingen zijn er om te overtreffen, vinden we. Met een initiatief als ‘De klant in ons DNA’ zorgen we dat onze medewerkers al vanaf werving en training de klant centraal stellen. En met ons project ‘Bestaande klanten voorop’ laten we trouwe klanten profiteren van ons gebundelde aanbod.  

DIGITALISEREN
We investeren veel kapitaal, energie en menskracht om van VodafoneZiggo een steeds digitaler bedrijf te maken. Want dit is de sleutel tot verdere groei en succes. Bij digitalisering gaat het om zowel een mentaliteit en de manier van werken. 

ZORGEN VOOR FANTASTISCHE PRODUCTEN
We maken onze klanten graag zo blij mogelijk met ons aanbod. Dus focussen we op wat zíj wensen en nodig hebben. We leveren complete en innovatieve Internet of Things-oplossingen voor onze zakelijke klanten en zijn voor hen een betrouwbare partner in hun digitale transformatie. We bieden klanten de beste wifi-dekking met onze SmartWifi-producten en een exclusief entertainment-aanbod, zoals Movies & Series en Ziggo Sport. Voordat we nieuwe producten in de markt zetten, testen en bespreken we die uitgebreid met onze klanten. 

INVESTEREN IN DE TOEKOMST
We gaan niet alleen voor een toekomstbestendig netwerk, maar voor een netwerk dat steeds nieuwe ontwikkelingen stimuleert en mogelijk maakt. Om die rol te kunnen spelen, moet ons GigaNet telkens sneller en betrouwbaarder worden. De komende jaren investeren we dan ook onophoudelijk in verbeteringen aan ons netwerk en in het uitbouwen van onze contentstrategie. Daarnaast investeren we in een duurzame toekomst via onze People Planet Progress-strategie. Die bevat stevige maatschappelijke en groene ambities voor 2025. 

People Planet Progress (PPP)

We zijn trots op de positieve bijdrage van onze producten en diensten in het leven van miljoenen mensen. Maar onze ambitie reikt verder. We willen die bijdrage leveren op een steeds socialere en duurzamere manier. Onze doelen in de People Planet Progress-strategie zijn om voor 2025 onze impact op het milieu te halveren én met onze technologie twee miljoen mensen vooruit te helpen in de samenleving. De héle organisatie draagt bij aan het bereiken van de doelen, onder toezicht van onze CSR-commissie. 

Vanuit onze ambities en ons commitment aan het Science Based Target-initiatief (SBTi), zijn we van plan onze CO₂-uitstoot verder te beperken. We hebben ons als doel gesteld om de uitstoot in de hele keten te reduceren en het restant te compenseren tot nul. 

Aan de oplossing van urgente maatschappelijke vraagstukken werken we via vijf strategische pijlers: 

Om meer grip te krijgen op onze impact, meten we die op verschillende indicatoren en in relatie tot onze ambitie voor 2025. We gebruiken deze inzichten om onze positieve impact op de maatschappij te vergroten en onze negatieve impact op het milieu te verkleinen. In 2021 hebben we 20% van de ambitie bereikt om twee miljoen mensen vooruit te helpen in de periode 2020-2025. Daarnaast verkleinden we in 2021 onze impact op het milieu met 27% ten opzichte van 2018*. 

*We zijn continu bezig met het verbeteren van de manier waarop we onze CO2-emissies verzamelen, berekenen en rapporteren. Op basis van de laatste inzichten hebben we onze CO2-berekeningsmethodiek in scope 3 verder verfijnd. Hierdoor hebben we onze CO2-uitstoot gerelateerd aan het gebruik van onze mediaboxen en modems bij onze klanten herberekend vanaf 2018. Daarnaast hebben we ook smartwifi-pods toegevoegd aan onze scope 3-rapportage.

Sustainable Development Goals

Als VodafoneZiggo hebben wij acht Sustainable Development Goals (SDG’s) gekozen om een actieve bijdrage aan te leveren. Die doelen zijn gekoppeld aan onze People Planet Progress-strategie. Dit heeft onze CSR-Committee gedaan in overleg met onze moedermaatschappijen. Daarnaast zijn de SDG’s onderdeel van het Sustainable Finance Framework. 

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien doelen die de Verenigde Naties in 2015 heeft gesteld om de wereld een betere plek te maken in 2030. Alle VN-landen, waaronder Nederland, hebben deze doelen ondertekend. Ze kwamen tot stand op basis van wereldwijde inbreng door organisaties en individuen, en worden gezien als een kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. De SDG’s zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die van 2000 tot 2015 van kracht waren.