GRI-tabel

GRI Content Index – Core

  

GRI Code

 

Referentie

Toelichting

GRI 102: ALGEMENE INDICATOREN 2016

  

1. Organisatie profiel

  

102-1

Naam van de organisatie

Wij zijn VodafoneZiggo: Over VodafoneZiggo

 

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Wij zijn VodafoneZiggo: Over VodafoneZiggo

De VodafoneZiggo biedt geen producten of diensten aan die verboden zijn in bepaalde markten.

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Boven Vredenburgpassage 128, 3511 WR Utrecht

 

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is

Wij zijn VodafoneZiggo: Over VodafoneZiggo

 

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Organisatiestructuur

 

102-6

Afzetmarkten

Wij zijn VodafoneZiggo: Over VodafoneZiggo

 

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie

Wij zijn VodafoneZiggo: Over VodafoneZiggo

Successvol en solide

 

102-8

Samenstelling medewerkersbestand

Homepage - mensen

 

102-9

Omschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie

Eerlijk en integer werken: Een eerlijke waardeketen

De impact van inkoop

 

102-10

Significante veranderingen voor de organisatie en de keten

 

In 2021 hebben er geen significante wijzigingen plaatstgevonden in de organisatie en de keten.

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Risicobeheersing

Grootste risico's

Risicomatrix

 

102-12

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven

Eerlijk en integer werken

De impact van inkoop

 

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties

Onze maatschappelijke partnerships

 

2. Strategie

   

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

Voorwoord Impact Report

 

3. Ethiek en integriteit

102-16

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode.

Eerlijk en integer werken

 

4. Bestuur

102-18

De bestuursstructuur van de organisatie

Organisatiestructuur

 

5. Stakeholder Engagement

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Toelichting op stakeholderinteractie en materialiteit

 

102-41

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst

 

97% van onze medewerkers vallen onder een CAO

102-42

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden

Toelichting op stakeholderinteractie en materialiteit

 

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

Toelichting op stakeholderinteractie en materialiteit

 

102-44

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen

Toelichting op stakeholderinteractie en materialiteit

 

6. Reporting practice

102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen

Over dit Impact Report

 

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten

Over dit Impact Report

 

102-47

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld

Toelichting op stakeholderinteractie en materialiteit

 

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering

Over dit Impact Report

 

102-49

Wijzigingen in de rapportage

Toelichting op stakeholderinteractie en materialiteit

 

102-50

Rapportageperiode

Over dit Impact Report

 

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

 

22 april 2021

102-52

Verslaggevingscyclus

 

Jaarlijks

102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

Over dit Impact Report

pers@vodafoneziggo.com.

102-54

Claims omtrent het rapporteren in overeenstemming met de GRI Standards

Voorwoord Impact Report

Over dit Impact Report

 

102-55

GRI Content Index

GRI-tabel

 

102-56

Beleid met betrekking tot assurance

Over dit Impact Report

 

2. Materiële onderwerpen die VodafoneZiggo rapporteert volgens GRI

Referentie

Toelichting

Financiële prestaties (GRI 201: Economische prestaties)

  

201

DMA

Succesvol en solide

Wat zijn onze materiële onderwerpen?

Over dit Impact Report

 

201-1

Directe economische bijdrage

Succesvol en solide

Connectiviteitstabel

 

Ethisch werken (GRI 205: Anti-corruptie)

   

205

DMA

Eerlijk en integer werken

Wat zijn onze materiële onderwerpen?

Over dit Impact Report

 

205-2

Communicatie en trainingen omtrent anti-corruptie beleid en richtlijnen

Eerlijk en integer werken

Connectiviteitstabel

 

Circulaire economie (GRI 301: Materialen)

   

301

DMA

Alles voor een gezonde wereld

Samen met onze klanten worden we circulair

Wat zijn onze materiële onderwerpen?

Over dit Impact Report

 

301-1

Gebruikte materialen per gewicht of volume

Samen met onze klanten worden we circulair

Connectiviteitstabel

 

Energieverbruik en CO2-emissies (GRI 305: Emissies)

  

305

DMA

Alles voor een sterk netwerk: Samen voor duurzaam

Alles voor een gezonde wereld

We verduurzamen onze producten en diensten

We inspireren en activeren onze medewerkers

Onze ecologische voetafdruk

Wat zijn onze materïele onderwerpen?

Over dit Impact Report

 

305-1

Directe broeikasgas emissies (scope 1) naar gewicht

Alles voor een sterk netwerk: Samen voor duurzaam

Alles voor een gezonde wereld

Onze ecologische voetafdruk

Connectiviteitstabel

Milieu impact

 

305-2

Indirecte broeikasgas emissies uit energie (scope 2) naar gewicht

Alles voor een sterk netwerk: Samen voor duurzaam

Alles voor een gezonde wereld

Onze ecologische voetafdruk

Connectiviteitstabel

Milieu impact

 

Governance en wet- en regelgeving (GRI 405: Diversiteit en gelijke kansen)

405

DMA

Organisatiestructuur: Bestuur & directie

Voor elk talent een plek

Onze partnerships voor diversiteit en inclusie

Overige partnerships

Wat zijn onze materiële onderwerpen?

Over dit Impact Report

 

405-1

Diversiteit bestuur en medewerkers

Organisatiestructuur: Samenstelling directie

Voor elk talent een plek

Connectiviteitstabel

 

Betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk

103-1/2/3

DMA

Alles voor een sterk netwerk

Wat zijn onze materiële onderwerpen?

Over dit Impact Report

 

VZ 1

Beschikbaarheid netwerk vast

Alles voor een sterk netwerk

Connectiviteitstabel

 

VZ 2

Beschikbaarheid netwerk mobiel

Alles voor een sterk netwerk

Connectiviteitstabel

 

Dataveiligheid van onze klanten

103-1/2/3

DMA

Security: hoge ambitie en stevige maatregelen

Wat zijn onze materiële onderwerpen?

Over dit Impact Report

 

VZ 3

Datalekken welke we aan de Autoriteit Persoonsgegevens hebben gemeld (na ontrafeling en afweging aard/ omvang)

Security: hoge ambitie en stevige maatregelen

Connectiviteitstabel

 

De klant centraal stellen

   

103-1/2/3

DMA

Onze klanten altijd voorop

Wat zijn onze materiële onderwerpen?

Over dit Impact Report

 

VZ 4

NPS gecombineerde diensten Vodafone - consument

Onze klanten altijd voorop

Connectiviteitstabel

 

VZ 5

NPS gecombineerde diensten Ziggo - consument

Onze klanten altijd voorop

Connectiviteitstabel

 

Digitale inclusie voor iedereen

   

103-1/2/3

DMA

Jong en oud meenemen in de digitale samenleving

Onze partnerships voor digitale inclusie

Wat zijn onze materiële onderwerpen?

Over dit Impact Report

 

VZ 6

Aantal kinderen dat mee heeft gedaan met het Online Masters programma

Jong en oud meenemen in de digitale samenleving

Connectiviteitstabel

 

VZ 7

Aantal ouderen dat heeft deelgenomen aan het Welkom Online programma (#)

Jong en oud meenemen in de digitale samenleving

Connectiviteitstabel

 

Diversiteit en een inclusieve cultuur

   

103-1/2/3

DMA

Voor elk talent een plek

Wat zijn onze materiële onderwerpen?

Over dit Impact Report

 

VZ 8

Aantal aangenomen personen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Voor elk talent een plek

Connectiviteitstabel

 

Innovatieve producten en diensten

   

103-1/2/3

DMA

Innovatieve producten en diensten

Wat zijn onze materiële onderwerpen?

Over dit Impact Report

 

VZ 9

Aantal nieuwe IoT oplossingen

Innovatieve producten en diensten

Connectiviteitstabel

 

Maatschappelijke partnerships

   

103-1/2/3

DMA

Jong en oud meenemen in de digitale samenleving

Samen optrekken met maatschappelijke partners

Collega's inspireren om mee te doen

Step up for good

Onze maatschappelijke partnerships

Wat zijn onze materiële onderwerpen?

Over dit Impact Report

 

VZ 10

Aantal medewerkers dat zich heeft geregistreerd voor Step up for good

Step up for good

Connectiviteitstabel

 

Privacy van onze klanten

   

103-1/2/3

DMA

Zo beschermen we de privacy van onze klanten

Wat zijn onze materiële onderwerpen?

Over dit Impact Report

 

VZ 11

Medewerkers dat privacy e-learning heeft doorlopen

Zo beschermen we de privacy van onze klanten

Connectiviteitstabel

 

Technologische oplossingen voor de maatschappij

103-1/2/3

DMA

Technologische oplossingen voor de maatschappij

Wat zijn onze materiële onderwerpen?

Over dit Impact Report

 

VZ 12

Aantal deelnemers Dreamlab - verspreid over 17 landen

Technologische oplossingen voor de maatschappij

Connectiviteitstabel

 

Transformatie naar een digitale organisatie

103-1/2/3

DMA

Van digitaal worden naar digitaal zijn

Wat zijn onze materiële onderwerpen?

Over dit Impact Report

 

VZ 13

NPS Digitale klantreis mobiele klanten

Van digitaal worden naar digitaal zijn

Connectiviteitstabel

 

Verantwoord en ethisch ketenbeheer

103-1/2/3

DMA

Eerlijk en integer werken: Een eerlijke waardeketen

De impact van inkoop

Wat zijn onze materiële onderwerpen?

Over dit Impact Report

 

VZ 14

Uitgaven aan leveranciers die Ecovadis assessment hebben afgerond

De impact van inkoop

Connectiviteitstabel

 

VZ 15

Top 250 leveranciers in Ecovadis

De impact van inkoop

Connectiviteitstabel

 

Verantwoordelijke werkgever

   

103-1/2/3

DMA

Een werkgever waar je je thuis voelt

Wat zijn onze materiële onderwerpen?

Over dit Impact Report

 

VZ 16

E-NPS werknemers (engagement)

Een werkgever waar je je thuis voelt

Connectiviteitstabel