De impact van inkoop

Miljarden aan uitgaven, ze zijn onze sleutel tot positieve verandering. Hoe? Door aan elke cent die we uitgeven eisen te koppelen. Voor privacy, veiligheid en gezondheid, een beter milieu en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Zo dragen honderden van onze leveranciers, en hun duizenden toeleveranciers, steeds een beetje meer bij aan een betere wereld.   

LEVERANCIERS LANGS DE MEETLAT

Onze invloed is groot met jaarlijks meer dan 1,8 miljard euro aan inkoop bij honderden partners. Van partijen die ons GigaNet bouwen en onderhouden tot internationale leveranciers die apparatuur als telefoons, modems en mediaboxen fabriceren. En van distributiepartners, die producten bij de klant brengen, tot onze energieleveranciers. Als je zo’n grote opdrachtgever bent als wij, kun je eisen stellen. En dat doet ons inkoopteam dan ook, door onze partners tijdens het inkoopproces én daarna langs een ethische en duurzame meetlat te leggen. Zo moedigen we hen aan om verstandig zaken te doen voor een betere wereld. 

ONZE AMBITIES EN DOELSTELLINGEN

  • Grootste deel top-500 bedrijven ge-audit door Ecovadis

  • Internationale samenwerking binnen Joint Audit Corporation (JAC)

  • 10% CSR-weegfactor in nieuwe tenders

Resultaten 2021

  • 195 van de topleveranciers aangesloten via Ecovadis

  • 850 miljoen euro uitgaven van VZ in beeld en Ecovadis assessment afgerond

  • Inkoop van alleen nog maar groene energie

VAN CODE NAAR CONTROLE

Alles wat we inkopen, moet voldoen aan duurzame en ethische standaarden. Onze eisen daarvoor hebben we vastgelegd in onze duurzame en ethische inkoopcode. Zo hebben we met onze callcenters in Suriname en Turkije afspraken over werkomstandigheden en eerlijke salarissen. Met de bouwers van ons GigaNet over veiligheid. En met de producenten van energie dat die energie altijd gecertificeerd groen is.  

Belangrijk vinden we het ook om zelf te controleren of leveranciers aan onze eisen voldoen. Daarom worden werkplekinspecties uitgevoerd bij werkzaamheden met een hoog risicoprofiel. Internationaal werken onze moederbedrijven Vodafone Group en Liberty Global samen binnen de Joint Audit Corporation (JAC). Die voert internationale audits uit om de maatschappelijke en milieuprestaties van invloedrijke leveranciers te verbeteren. Zo maken we sector breed mondiaal duurzame impact.  

NEXT LEVEL MET ECOVADIS

Dichter bij huis krijgen we sinds 2020 met hulp van onafhankelijk bureau Ecovadis beter inzicht in de duurzaamheidsprestatie van onze leveranciers. Ecovadis audit onze partners en geeft ons zo inzicht in hoe die scoren op 21 maatschappelijke onderwerpen binnen vier thema’s: milieurisico’s, sociale risico’s, ethische risico’s en leveranciersrisico’s. Zo wordt transparanter hoe ethisch en duurzaam een partner handelt. Hoewel het moeilijk blijft om met de audits heel diep in de keten bij toeleveranciers te weten hoe het zit, helpen de audits van Ecovadis ook daar steeds meer grip op te krijgen.  

De invloed van deze audits neemt elk jaar toe. Zo heeft Ecovadis in 2021 bijna 200 van onze top-500 leveranciers ge-audit en aangesloten. Dat laatste houdt in dat we na de eerste audit de resultaten van een leverancier bijhouden in een KPI-dashboard voor duurzaamheid. Hierin houden we de voortgang van een leverancier bij. Zit daar niet genoeg groei in qua duurzaamheid, dan gaan we in gesprek om problemen aan te pakken en positieve veranderingen af te spreken. Dit creëert meer bewustzijn bij partners om duurzaam te werken. En zo hopen we op een steeds nauwere samenwerking met innovatieve, duurzame en ethisch verantwoorde partners.   

 

Doelstelling 2022

Doelstelling 2021

Resultaat 2021

Resultaat 2020

Totale uitgaven aan leveranciers die Ecovadis assessment hebben afgerond

€ 1.100 miljoen

€ 900 miljoen

€ 850 miljoen

n.v.t.

% top-250 leveranciers in Ecovadis (in '22 top-500)

75%

70%

78%

21,0%

AMBITIEUZE INKOOP

Nog een stap verder ligt onze ambitie om maatschappelijke criteria op te nemen in toekomstige tendertrajecten. Zo bevat eind 2022 de helft van onze tenders zulke criteria. En 2024 moet dit zijn opgelopen tot 90%. Of we die criteria ook gemiddeld een hogere weegfactor dan 15% kunnen geven, is nog niet duidelijk, maar wel een wens van ons inkoopteam. Dit zou de impact van inkoop op duurzaamheid namelijk nog verder verhogen.   

Verder willen we in 2022 met hetzelfde inkoopteam, in samenwerking met Ecovadis, het aantal aangesloten leveranciers bijna verdubbelen. Ook willen we steeds dieper de ketenladder afdalen en meer onder leveranciers in audits meenemen. Op dit moment doen wij dat met name door de Ecovadis-score van deze leveranciers op duurzame inkoop te monitoren. Het resultaat: meer dan
1 miljard euro gemonitord eind 2022. Zo stimuleren we een steeds bredere groep leveranciers om de juiste, duurzame beslissingen te nemen.