Een sterk en veilig netwerk

Dankzij VodafoneZiggo kan een groot deel van de Nederlandse maatschappij vertrouwen op mobiele telefonie en internet. Technologie die draait op elektromagnetische velden. Om gebruikers kwaliteit én veiligheid te garanderen, halen wij binnen de normen ‘alles uit de mast’.  

Als het over elektromagnetische velden gaat, kijken er veel partijen met grote belangstelling mee. De overheid – waaronder het Agentschap Telecom – het internationale ICNIRP, Vodafone Group en Liberty Global, Monet, de media én het Nederlands publiek. Dat is prima natuurlijk, want ook wij vinden dat je niet veilig genoeg kunt zijn. We leggen graag uit hoe het met onze zendapparatuur gesteld is. En wat we doen om veiligheid te blijven garanderen.  

OP DE GOLVEN

Als je draadloos op het internet surft, dan surf je eigenlijk op radiogolven. Elektromagnetische velden, waarover we mobiele telefonie en wifi-verbindingen tot stand brengen. Dit gebeurt met antennes die steeds geavanceerder worden. 5G is hierin de nieuwste innovatie. We troffen hiervoor in 2021 de eerste voorbereidingen, en maakten ruimte voor een nieuwe generatie digitale mogelijkheden. Alle veiligheidsnormen op gebied van elektromagnetische velden hielden en houden we hierbij scherp in de gaten.   

GEEN ENKEL RISICO

2G, 3G, 4G en 5G – uitgebreid internationaal onderzoek toont aan dat mobiele telefoonfrequenties geen nadelige effecten hebben op de menselijke gezondheid als blootstelling binnen de limieten van de ICNIRP blijven. Deze ‘International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection’ is een onafhankelijke internationale groep wetenschappers die blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling opstelt. Net als de meeste andere Europese landen hanteert Nederland de door ICNIRP opgestelde blootstellingslimieten. Deze zijn na een grondige review in 2021 nog eens aangepast. In de ICNIRP-limieten worden grote veiligheidsmarges aangehouden bij de vastgestelde maximum blootstelling. Net als elke andere telecomprovider moet VodafoneZiggo zich houden aan deze ICNIRP-normen en die van de overheid. Maar dat is pas het begin, want onze eigen standaarden en prestaties liggen nóg een stuk hoger. Zo kiezen we voor veiligheid op veiligheid.

EIGEN BELEID

Bij het managen van potentiële gezondheids- en veiligheidsrisico’s van elektromagnetische velden volgen we de Vodafone Group RF Management Policy Standard. Dit beleid heeft betrekking op het beheer, ontwerp, inkoop en installatie van radiobasisstations en kleinere mobiele antennes en terminals. Ook hoe we de locaties van onze apparatuur met andere mobiele operators delen, ligt vast in een afgesproken beleid tussen de mobiele operators. Op regelmatige basis worden er besprekingen gehouden tussen de operators en Monet om stand van zaken rond blootstelling aan elektromagnetische velden te bespreken. Alles draait hierbij om de veiligheid van het algemeen publiek en personeel dat werkzaam is rond antennes.  

METEN IS ZEKER WETEN

We weten dat de niveaus van elektromagnetische velden van onze zenders niet in de buurt komen van de ICNIRP-normen. Maar voor alle zekerheid wordt dit met grote regelmaat nagemeten door het Agentschap Telecom, in heel het land. Telkens weer bevestigt de uitkomst dat we vér beneden de ICNIRP-normen liggen. Hoever, dat is nauwelijks in procenten uit te drukken. 0,1 procent van de norm is al veel.  

FORMULE 1 ZANDVOORT: STERK STAALTJE

Op korte termijn dekking regelen voor 70.000 mensen. De Formule 1 op Zandvoort stelde ons voor een grote uitdaging. Net als Max gingen wij met vlag en wimpel over de finish. Metingen van Agentschap Telecom op en rond het circuit bevestigen namelijk dat we ver onder de blootstellingslimieten bleven. 

VEILIG VOORUIT MET 5G

3,5GHz wordt een nieuwe frequentieband voor 5G. Voor deze band zijn dezelfde internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling van toepassing als voor de frequenties voor mobiel gebruik van vandaag. Bij gebruik van de 3,5 GHz band door mobiele operators wordt dan ook geen overschrijding van de ICNIRP-normen voorzien. Hierbij is goed om te vermelden dat mobiele operators wat betreft blootstellingslimieten nauw samenwerken. Zo wordt er voor gezorgd dat individuele operators én alle operators samen onder deze limieten blijven.