Milieu-impact

    

2021

2020

Scope

Locatie

Categorie

Activiteit

Invoer

Eenheid

kg CO2/per eenheid

Emissie (kg CO2)

Invoer

Eenheid

kg CO2/per eenheid

Emissie (kg CO2)

Scope 1

Datacenter & infrastructuur

Brandstoffen en warmte

Aardgas

45.252

m3

1,884

85.255

41.764

m3

1,88

78.683

Scope 1

Kantoren en steunpunten

Brandstoffen en warmte

Aardgas

70.822

m3

1,884

133.429

214.911

m3

1,88

404.892

Scope 1

Winkels

Brandstoffen en warmte

Aardgas

208.026

m3

1,884

391.921

304.882

m3

1,88

574.398

Scope 1

Vast netwerk

Brandstoffen en warmte

Aardgas

754,5

m3

1,884

1.421

-

m3

1,88

-

Scope 1

Mobiel netwerk

Brandstoffen en warmte

Diesel (NL)

147.835

liter

3,23

477.507

161.185

liter

3,23

520.628

Scope 1

Vast netwerk

Brandstoffen en warmte

Diesel (NL)

16.771

liter

3,23

54.170

226

liter

3,23

730

Scope 1

 

Koudemiddelen

Gelekte hoeveelheid - R134A

0

kg

2860

-

-

kg

2.860,00

-

Scope 1

 

Koudemiddelen

Gelekte hoeveelheid - R32

0

kg

675

-

-

kg

675,00

34

Scope 1

 

Koudemiddelen

Gelekte hoeveelheid - R407C

0

kg

5322

-

40

kg

5.322,00

212.880

Scope 1

 

Koudemiddelen

Gelekte hoeveelheid - R410A

0,85

kg

1924

1.635

8

kg

2.088,00

17.435

Scope 1

 

Zakelijk reizen

Diesel (NL)

1.382.805

liter

3,262

4.510.710

1.688.024

liter

3,23

5.452.318

Scope 1

 

Zakelijk reizen

Benzine (E95) (NL)

717.681

liter

2,74

1.966.446

629.337

liter

2,74

1.724.383

Scope 1

 

Zakelijk reizen

Brandstofverbruik - lease - CNG (NL)

0

liter

2,728

-

65

liter

2,73

177

  

Gold Standard

Compensatie Scope 1

  

7.622.495

   

8.986.558

Scope 1 totaal

     

0

   

0

    

2021

2020

Scope

Locatie

Categorie

Activiteit

Invoer

Eenheid

kg CO2/per eenheid

Emissie (kg CO2)

Invoer

Eenheid

kg CO2/per eenheid

Emissie (kg CO2)

Scope 2

 

Brandstoffen en warmte

Stadsverwarming

13.212

GJ

36

475235,64

15.207

GJ

35,97

546995,79

Scope 2

 

Zakelijk reizen

Stroom (onbekend)

521.874

kWh

0,475

247890,15

236.452

kWh

0,475

112314,7

Scope 2

Datacenter & infrastructuur

Elektriciteit

Grijze stroom

79.378.250

kWh

0

0

107.998.016

kWh

0

0

Scope 2

Kantoren

Elektriciteit

Grijze stroom

74.624.356

kWh

0

0

72.375.179

kWh

0

0

Scope 2

Netwerk - Mobiel netwerk

Elektriciteit

Grijze stroom

111.654.669

kWh

0

0

111.892.046

kWh

0

0

Scope 2

Netwerk - Vast netwerk

Elektriciteit

Grijze stroom

2.738.396

kWh

0

0

3.014.840

kWh

0

0

Scope 2

Winkels

Elektriciteit

Grijze stroom

13.389.624

kWh

0

0

14.935.537

kWh

0

0

  

Inkoop GVO

Elektriciteit

   

281.785.295

   

310.215.618

  

Inkoop Gold Standard certificaten

Compensatie scope 2

   

723.126

   

659.310

Scope 2 totaal

     

0

   

0

    

2021

2020

Scope

Locatie

Categorie

Activiteit

Invoer

Eenheid

kg CO2/per eenheid

Emissie (kg CO2)

Invoer

Eenheid

kg CO2/per eenheid

Emissie (kg CO2)

Scope 3.1

 

Purchased goods and services

Fixed

   

17.121.019

   

18.022.125

Scope 3.1

 

Purchased goods and services

Mobile

   

21.409.000

   

21.708.292

Scope 3.2

 

Capital goods

 

-

  

-

-

 

-

-

Scope 3.3

 

Fuel- and energy-related
activities not included in Scope 1 and 2

 

-

  

-

-

 

-

-

Scope 3.4

 

Upstream transportation and distribution

 

-

  

-

-

 

-

-

Scope 3.5

 

Rest- en afvalstoffen

Bedrijfsafval

372.561

kg

 

-

1.620.732

kg

-

-

Scope 3.6

 

Zakelijk reizen

Openbaar vervoer

-

km

 

-

-

km

-

-

Scope 3.6

 

Zakelijk reizen

Regionale vluchten < 700 km

22.888

km

0,2

4.578

13.346

km

0,30

3.964

Scope 3.6

 

Zakelijk reizen

Europese vluchten 700-2.500 km

202.217

km

0,147

29.726

92.909

km

0,20

18.582

Scope 3.6

 

Zakelijk reizen

Intercontinentale vluchten > 2.500 km

1.381

km

0,297

410

216.616

km

0,15

31.843

Scope 3.7

 

Woon-werkverkeer

Eigen auto, onbekende brandstof

8.373.595

km

0,195

1.632.851

11.672.190

km

0,20

2.276.077

Scope 3.7

 

Woon-werkverkeer

Benzine scooter

101.712

km

0,048

4.882

147.639

km

0,05

7.087

Scope 3.7

 

Woon-werkverkeer

Standaard fiets (niet elektrisch)

489.866

km

0

-

699.324

km

-

-

Scope 3.7

 

Woon-werkverkeer

Openbaar vervoer

607.680

km

0,036

21.876

843.517

km

0,04

30.367

Scope 3.7

 

Woon-werkverkeer

Gemiddelde trein

11.744.281

km

0,006

70.466

15.528.530

km

0,01

93.171

Scope 3.8

 

Upstream leased assets

    

1.184.174

   

1.406.341

Scope 3.9

 

Downstream transportation and distribution

Aantal pakketjes mobile verzonden binnen Nederland

882.803

Aantal

0,374

330.168

695.271

Aantal

0,37

260.031

Scope 3.9

 

Downstream transportation and distribution

Aantal pakketjes tv/internet verzonden binnen Nederland

2.904.418

Aantal

0,374

1.086.252

2.250.000

Aantal

0,37

841.500

Scope 3.10

 

Processing of sold products

        

-

Scope 3.11

 

Use of sold products

    

326.350.107

   

304.186.248

Scope 3.12

 

End-of-life treatment of sold products

    

27.416

   

32.560

Scope 3.13

 

Downstream leased assets

        

-

Scope 3.14

 

Franchises

        

-

Scope 3.15

 

Investments

        

0

Total scope 3

    

369.272.926

   

348.918.187

Total scope 1 & 2

    

8.290.028

   

9.645.868

Total scope 1, 2 & 3*

    

377.562.954

   

358.564.055

  • * We zijn continu bezig met het verbeteren van de manier waarop we onze CO2-emissies
    verzamelen, berekenen en rapporteren. Op basis van de laatste inzichten hebben we onze
    CO2-berekeningsmethodiek in scope 3 verder verfijnd. Hierdoor hebben we onze CO2-uitstoot
    gerelateerd aan het gebruik van onze mediaboxen en modems bij onze klanten herberekend vanaf
    2018. Daarnaast hebben we ook smartwifi-pods toegevoegd aan onze scope 3-rapportage.

Afval Netwerk (in kg)

Resultaten 2021

Resultaten 2020

Verwijdering van het totale afval van telecommunicatieapparatuur

10.482

264.826

Recycling van totale telecommunicatieapparatuur

166.830

227.267

Hergebruik van het totale afval van telecommunicatieapparatuur

42.529

3.264

Totale verwijdering van gevaarlijk afval

600

35.149

Verwijdering van batterijen die zijn geclassificeerd als gevaarlijk of speciaal afval

568

21.759

Verwijdering van asbest

0

-

Totale recycling van afval geclassificeerd als gevaarlijk of speciaal

13.773

8.848

Recycling van batterijen geclassificeerd als gevaarlijk of speciaal afval

11.500

14.143

Totaal hergebruik van afval geclassificeerd als gevaarlijk of speciaal afval

2129,6

-

Hergebruik van batterijen die zijn geclassificeerd als gevaarlijk of speciaal afval

2.130

3.264