Jong en oud meenemen in de digitale samenleving

Supersnelle ontwikkelingen! Steeds nieuwe kansen! Dat hoor je vaak als het over digitalisering gaat. Maar niet voor iedereen zijn die kansen even vanzelfsprekend. Daarom zetten wij ons in om iedereen te laten meekomen. Slaan we de handen ineen met maatschappelijke partners. En zeggen we tegen al onze medewerkers: doe mee!  

We vergroten digitale vaardigheden

Iedereen moet kunnen meedoen in de digitale samenleving – dat is ons uitgangspunt. Hoe je dat bereikt? Door alle kinderen gelijke kansen te bieden in het onderwijs. En door kwetsbare groepen een handje te helpen om te voorkomen dat zij de aansluiting verliezen. Als VodafoneZiggo dragen we hieraan bij met programma’s voor jong en oud. We financieren die vanuit de Vodafone Foundation.  

Jong geleerd: digitale vaardigheden voor scholieren

Nieuwe generaties bestaan uit digital natives. Toch zijn digitale vaardigheden bij kinderen helemaal niet zo vanzelfsprekend. Op veel basisscholen vormt dit thema nog geen vast onderdeel van het lespakket. Veelzeggend: uit een OESO-onderzoek bleek bijvoorbeeld dat vier op de tien Nederlandse kinderen niet leert hoe ze online nepnieuws van feiten kunnen onderscheiden.  

Willen we gelijke kansen voor iedereen, dan moeten alle kinderen goed onderwijs krijgen in zulke digitale skills. Daar maken we ons als VodafoneZiggo sterk voor. Zo zijn we met publieke en private partijen in gesprek om te zorgen dat digitale geletterdheid versneld deel gaat uitmaken van het lesprogramma op scholen. In 2021 organiseerden we hiervoor een rondetafel met beleidsmakers en experts. Totdat digitale vaardigheden onderdeel zijn van het curriculum, bieden we zélf onderwijs aan. Dit doen we via ons programma Online Masters en de Experience Days.   

ONLINE MASTERS

Robotica, hacking, bewust gamen, nepnieuws – met ons gratis lesprogramma Online Masters doen kinderen tussen de 11 en 15 jaar nieuwe kennis en inzichten op over de digitale wereld. We bieden dit programma aan voor alle basis- en middelbare scholen in Nederland. Met hulp van experts uit de praktijk ontdekken de jongeren hoe ze veilig, vaardig en bewust online kunnen zijn. Ook VodafoneZiggo-collega’s verzorgen gastlessen in dit lesprogramma.   

In 2021 is het lespakket uitgebreid met een les over kunstmatige intelligentie. Via interactieve opdrachten denken leerlingen na over de kansen en mogelijke gevolgen van deze technologische ontwikkeling. Wat kan een computer beter dan een mens? En is een slimme zorgrobot een echte vriend?  

Online Masters is ontwikkeld door VodafoneZiggo met medewerking van ECP/veiliginternetten.nl en Netwerk Mediawijsheid. 

Behaalde resultaten sinds 2017

  • 580.500 jongeren in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs bereikt met een of meerdere lessen 

  • 1.632 basisscholen hebben zich aangemeld, dat is 22% van het totaal aantal basisscholen in Nederland

  • 818 middelbare scholen hebben zich aangemeld, dat is 63% van het totaal aantal scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland

 

Doelstelling 2021

Doelstelling 2020

Resultaat 2021

Resultaat 2020

Resultaat 2019

Aantal kinderen dat mee heeft gedaan met het Online Masters programma

 140.000 

158.000 

139.809

119.249 

159.570 

Aantal kinderen dat heeft meegedaan met een Experience Day

 400 

1.870 

0

238 

1.870 

*Door COVID-19 zijn de aantallen achtergebleven en dit heeft ook invloed op doelstelling 2021

EXPERIENCE DAYS

Spelenderwijs kennismaken met technologie en een kijkje achter de schermen krijgen bij VodafoneZiggo. Daar draait het om tijdens de Experience Days voor scholieren uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. Zij doen tijdens zo’n dag workshops en quizzen over technologie onder begeleiding van VodafoneZiggo-medewerkers. Met de Experience Days richten we ons vooral op kinderen uit wijken met een lagere sociaaleconomische status. Hiervoor werken we samen met JINC, een organisatie die zorgt dat deze kinderen meer inzicht krijgen in de arbeidsmarkt én in hun eigen talenten.  

Door de coronamaatregelen konden ook in 2021 helaas maar weinig kinderen op onze kantoren terecht. In plaats daarvan zijn we in drie steden zélf naar klassen toe gegaan om de workshops te verzorgen. Dat gebeurde in Helmond, Maastricht en Amsterdam. De jaarlijkse JINC-dag ‘Baas van Morgen’ ging wel gewoon door. Tieners Maryam en Alpha vervulden op 10 juni één dag lang de rol van HR-directeur en dachten met ons mee over het thema ‘gelijke kansen op de werkvloer’.  

Oud gedaan: digitale vaardigheden voor senioren

Als persoonlijk contact ineens niet meer vanzelfsprekend is, worden digitale vaardigheden van levensbelang. De lockdowns van 2020 en 2021 maakten de noodzaak nog groter voor ouderen om goed uit de voeten te kunnen in de online wereld. Als telecombedrijf zetten we erop in om de digitale zelfredzaamheid van deze kwetsbare doelgroep te vergroten.  

WELKOM ONLINE

Makkelijker contact houden met vrienden en familie. Online bankieren of boodschappen doen. Digitaal de krant lezen. Het internet heeft ouderen veel te bieden. Ze ontdekken die wereld via ons lesprogramma Welkom Online.   

Dit programma bestaat normaal gesproken vooral uit groepslessen en één-op-één-begeleiding thuis. Door de coronamaatregelen was dat vaak niet meer mogelijk. Daarom is in het begin van de coronacrisis naast het lesprogramma de telefonische Helpdesk Welkom Online opgezet. Zo konden we vorig jaar ouderen ook op afstand helpen met digitale vraagstukken. In 2022 hopen we weer een groter bereik te hebben. Onder meer via een nieuwe docuserie Welkom Online, waarin we vijf ouderen volgen die online vaardigheden opdoen.  

We lanceerden Welkom Online in 2018, samen met Netwerk Mediawijsheid en ECP/Veiliginternetten.nl. Een jaar later sloten ook het Nationaal Ouderenfonds en Samsung aan. En in maart 2021 verwelkomden we high-techbedrijf ASML als partner. Onze medewerkers en die van ASML zetten zich als vrijwilliger in om ouderen wegwijs te maken in de digitale wereld.  

 

Doelstelling 2021

Doelstelling 2020

Resultaat 2021

Resultaat 2020

Resultaat 2019

Aantal ouderen dat heeft deelgenomen aan het Welkom Online programma

3.200 

750 

3.200

2.494 

741 

Samen optrekken met maatschappelijke partners

Onze maatschappelijke ambities bereiken we alleen door veel samen te werken. Dus vormen we partnerships en ondersteunen we diverse landelijke en lokale initiatieven die digitale en sociale inclusie bevorderen. Zo werken we samen met Nationaal Ouderenfonds, Alliantie Digitaal Samenleven, JINC, Netwerk Mediawijsheid, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en zijn we hoofdsponsor van Canal Pride Utrecht. Benieuwd naar het complete overzicht? Dat staat in de bijlage.  

Collega’s inspireren om mee te doen

Onze maatschappelijke ambities kunnen we alleen bereiken als heel VodafoneZiggo hieraan meewerkt. Dus zetten we ons in om alle collega’s te motiveren tot een actieve maatschappelijke bijdrage.  

PEOPLE PLANET PROGRESS-FESTIVAL

Ambities moet je niet alleen op papier zetten, maar ook tot leven brengen in je hele organisatie. Met dit doel organiseerden we in 2021 voor de tweede keer ons People Planet Progress-Festival: een week met 55 inspirerende online sessies, met bekende namen en aansprekende verhalen. Zo hield weervrouw Helga van Leur een vlammend betoog over klimaatverandering. En ging JINC-regiodirecteur Jonna Wiersma in gesprek over inclusie en kansengelijkheid. ‘Het maakt nog steeds veel uit waar je wieg staat’, vertelde zij. Ze onderstreepte meteen hoe belangrijk de Experience Days zijn voor de jonge deelnemers.   

In 2021 trokken we ook het land in met ‘PPP on Tour’. In Rotterdam, Leeuwarden en Maastricht bezochten we onze winkels en omnichannel engagement centers. Daar spraken we met collega’s over hoe zij verschil maken in het dagelijkse klantcontact. Met het totale programma bereikten we 721 collega’s – dat is evenveel als het jaar ervoor, maar met zo’n 65% nieuwe deelnemers. We zien veel enthousiasme voor onze maatschappelijke missie, en we merken dat steeds meer collega’s bereid zijn er persoonlijk aan bij te dragen via Step Up For Good.  

STEP UP FOR GOOD

Door zich te registreren op ons Step Up For Good-platform, kunnen medewerkers onder werktijd iets betekenen voor onze maatschappelijke programma’s. Zoals Online Masters-gastlessen geven, sporten voor het goede doel of telefonisch vragen van ouderen beantwoorden bij de Welkom Online Helpdesk.   

Onze nieuwe ambitie is dat in 2025 in ieder geval de helft van alle collega’s heeft meegedaan aan Step Up For Good. We breiden de opties telkens uit. Zo deden we in 2021 mee aan de World Cleanup Week: we nodigden alle medewerkers uit om een rondje in de buurt te lopen en afval op te ruimen. Zo’n 250 collega’s deden hieraan mee. En via het project Codemasters bieden collega’s vluchtelingen nieuw toekomstperspectief door hen Python te leren, een wereldwijd veelgebruikte programmeertaal om software te bouwen.   

 

Doelstelling 2021

Doelstelling 2020

Resultaat 2021

Resultaat 2020

Resultaat 2019

Aantal medewerkers dat zich heeft geregistreerd voor Step up for good  

500 

500 

589

85

450